Gledališče Fofité

Povezovanje na gledališkem področju gledališko sekcijo vsa leta uvršča med izstopajoče izvajalce kulturnih programov v občini Medvode, v osrednje slovenski regiji in na nacionalnem nivoju.

S strani strokovnih selektorjev in razpisnih komisij so bili večkrat prepoznani kot eno najboljših ljubiteljskih gledališč v Sloveniji.

V 10 letih je 7 predstav gledališča Fofité sodelovalo na regijskih Linhartovih srečanjih, dve izmed njih sta se uvrstili na državno Linhartovo srečanje, sedemkrat so sodelovali na Novačanovih dnevih, trikrat na Čufarjevih.

8 igralcev je prejelo nagrade regijskega in državnega nivoja, med njimi tudi najvišje državno priznanje za amaterske igralske dosežke (Severjeva nagrada).


POMEMBNEJŠE NAGRADE

Linhartova srečanja

Matiček za kolektivno igro

(predstava Kri in voda)

Matiček za pogumen in iskren pristop ter matiček za žensko vlogo

(predstava Vaje za tesnobo)

Priznanje za izjemen umetniški dosežek in matiček za žensko vlogo

(predstava Kos)

Čufarjevi dnevi

Nominacija in nagrada za žensko vlogo

(predstava Bog Masakra)

Nagrada za najboljšo predstavo in nagrada za žensko vlogo

(predstava Kos)

Novačanovi dnevi

Nagrada občinstva

(predstava Kos)


Za svoje gledališke dosežke je KUD Fofité dvakrat prejelo Pletenico, dolgoletni mentor gledališke sekcije, Brane Kraljevič, pa priznanje za življenjsko delo.