FOTOSEKCIJA FOFITÉ

Delovanje fotosekcije KUD Fofité iz Medvod je predvsem zasnovano na principu razumevanja-učenja fotografije skozi delavnice na prostem (debata-fotografiranje) in nato pregled posnetega materiala ob tolmačenju posnetka vsakega posameznika.

Ure druženja so po potrebi tudi individualne, s posamezniki, ki želijo določen nasvet ali praktični prikaz.

Enodnevni foto izleti ob koncu tedna so namenjeni raznim temam, ki jih dostikrat uporabimo za naše razstave.

Za delovno-dopustniško druženje, si širom Slovenije organiziramo dvo ali tri dnevne »foto tabore«.

Delujemo-fotografiramo večinoma v domačem kraju, to pomeni, da so naše učne ure fotografiranja spoznavanje tako tehnike fotografiranja, kot tudi spoznavanje domačega kraja.

S tem ustvarjamo tudi dokaj velik fotografski zapis krajev, dogajanj, kulturne dediščine,… iz različnih perspektiv, skozi različne poglede in razumevanja različnih avtorjev, v različnih obdobjih, .. in tako ustvarjamo kronološko zabeležen fotografski arhiv kraja, ki je kot takšen zabeležen za naše zanamce…

Imamo prednost in zadovoljstvo fotografirati gledališke predstave domače gledališke sekcije KUD Fofité. V dogovoru z režiserjem, nam je ena izmed zadnjih vaj na razpolago za fotografiranje. Sprehajanje po odru med igralci, jih fotografirati z različnih zornih kotov, je poseben čar in doživetje za fotografa.

Naš fotografski arhiv gledaliških predstav obsega posnetke od leta 2006 dalje (do leta 2011 še pod imenom KUD Medvode).

V tem sklopu imamo tudi fotografiranje “gledaliških portretov”, tako da fotografsko beležimo igralce, ki nastopajo na našem odru, obenem pa so fotografije igralcev tudi na stalni razstavi v Kulturnem domu Medvode.

Obiskovalci naših razstav iz domačega kraja, lahko dobijo prvi vtis podob Medvod, njegove okolice in njenih prebivalcev.

Fotografska dela so po toliko letih prisotnosti v javnosti dobro sprejeta. Poskušamo se približati različnim ljudem, z različnimi žanri.

Za spletne razstave izberemo posnetke posameznika, kjer se lahko predstavi s svojimi najboljšimi deli.