Včlani se!

Si aktiven in želiš sodelovati z drugimi pri umetniškem izražanju?


8. Člen

Vsakdo, ki sprejema statut društva, podpiše pristopno izjavo in plača članarino, lahko postane član društva.

V društvo se lahko včlanijo samo fizične osebe.

Člani društva so lahko tudi osebe mlajše od 15 let.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7.leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7.leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Član društva lahko postane tudi tujec.

Članstvo v društvu je prostovoljno.


Pošljite izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo na naš poštni naslov

ali

sliko izpolnjene in podpisane pristopne izjave na naš elektronski naslov

Kulturno umetniško društvo Fofité zagotavlja, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.